Přívěsné vozíky na splátky

Splátkový prodej

Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

Co potřebujete vědět o nákupu na splátky?

• je to nejpoužívanější forma financování zboží a služeb
• minimální výše úvěru je 2000,- max. 200.000,- Kč
• úvěr může sjednat občan ČR s trvalým příjmem viz. níže
• u úvěrú do 100.000,- Kč stačí jen dva doklady totožnostti a není třeba dokládat potvrzení o výši příjmu! (OSVC podmínky níže).

Podmínky pro uzavření smlouvy

KB_logo_pohyb • občan ČR starší 18 let
• zaměstnanec (nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě)
• podnikatel - fyzická osoba (OSVČ) musí podnikat min. 1 rok
• důchodce (starobní, invalidní, výsluha)
• žena/muž na mateřské dovolené
• úvěrovou smlouvu nemohou uzavřít: nezaměstnaní, studenti, ženy/muži pobírající jakékoli sociální dávky (kromě mateřské dovolené)


Potřebné doklady

- úvěry do výše 100.000,- Kč (platí pouze pro nepodnikatele)
• platný občanský průkaz
• druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list

- úvěry nad 60.001,- Kč potřebujete navíc (platí pouze pro OSVČ)
• zaměstnanec - potvrzení o výši příjmu (ke stažení zde) (ne starší než 1 měsíc)
• OSVČ – kopie daňového přiznání s razítkem FÚ a přílohami
• důchodce – kopie výměru důchodu, výpisu z účtu nebo složenky, kde je vidět částka
• rodič na mateřské dovolené – kopie výměru mateřské dávky

- úvěry nad 100.001,- Kč potřebujete navíc (platí pro všechny)
• doklad pro ověření adresy – kopie výpisu z bankovního účtu nebo účtu za telefon, elektřinu nebo plyn, nebo doklad o SIPO
essox